TEME pentru LUCRARI DE DIPLOMA

 

 

 

1. MICROPROCESOR VIRTUAL

2. SISTEM DE PROTECTIE INTEGRALA LA PERTURBATII pentru un PC

3. TERMINAL INTELIGENT PENTRU AFISAREA OREI EXACTE FOLOSIND UN SERVER DE TIMP INTR-O RETEA LAN

4. TERMINAL INTELIGENT PENTRU PRELUAREA SI TRANSMITEREA LA DISTANTA A UNOR PARAMETRI ELECTRICI DIN POSTURILE DE TRANSFORMARE

5. TRANSMITEREA DATELOR PE RETEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA -1

6. SISTEM DE COMANDA SI SUPRAVEGHERE A LOCUINTEI UTILIZAND CA SUPORT DE TRANSMITERE A DATELOR TELEFONIA GSM

 

 

 

 

Exista deschiderea necesara si pentru colaborarea la alte teme decat cele enumerate mai sus (atat in domeniul hardware cat si software). Se accepta propuneri din partea studentilor cu conditia ca tema sa se incadreze in preocuparile cadrului didactic si sa existe o justificare clara a temei abordate - atat din punct de vedere stiintific cat si economic.

 

 Pentru discutii si lamuriri: E306 - conform programului afisat sau prin Email.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SISTEM DE COMANDA SI SUPRAVEGHERE A LOCUINTEI UTILIZAND CA SUPORT DE TRANSMITERE A DATELOR TELEFONIA GSM

 

 

Justificarea temei: Dezvoltarea comunicatiilor mobile si diversificarea serviciilor oferite a facut posibila utilizarea comunicatiei de date GSM pentru comanda si supravegherea aparatelor dintr-o locuinta. Telefonia GSM este utilizata ca suport de transmitere de catre centralele de alarmare moderne (centrala dispune de un modem GSM prin care se realizeaza apelul spre dispeceratul firmei de paza). Transmisia este unidirectionala iar simplul apel de pe un anumit numar este considerat conditie de alarma.

 

Descriere: Numai la cerere ...

 

Posted: 07ian2003
Status: IN PROGRESS   00%
Work started on: 05mai2003
Work ended on:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TRANSMITEREA DATELOR PE RETEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA -1

 

Justificarea temei: Progresele inregistrate de mai multe companii de electricitate din lume, cu sprijinul unor universitati tehnice, in domeniul transmiterii informatiilor pe reteaua de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune (240Vca), face ca acest domeniu sa intre din nou in actualitate, dupa o pauza de mai bine de 30 de ani. Cele mai bune solutii propuse si chiar exeperimentate in diverse tari, au determinat multe companii de electricitate sa incurajeze cercetarile in acest domeniu. Lipsa reglementarilor si opozitia manifestata de cateva asociatii ale radioamatorilor din Europa si din America a determinat o perioada de stagnare. Prin tema propusa se urmareste determinarea (atat prin masuratori cat si prin simulare pe calculator) parametrilor liniilor de alimentare care pot influenta calitatea transmisiilor. In etapa urmatoare se va urmari chiar realizarea unui modul de interfata cu reteaua.

 

Descriere: Se vor studia realizarile mondiale in domeniul transmiterii informatiilor prin liniile electrice de joasa tensiune. Se vor determina, mai ales prin masuratori dar si prin simulare pe calculator (folosind eventual un program din familia Spice), parametri electrici ai liniilor de alimentare cu joasa tensiune pentru diverse locatii si configuratii de consumatori conectati la retea. In masura in care va fi posibil se va incerca realizarea unei interfete dintre un modem si reteaua electrica.

 

Posted: 10dec2002
Status: IN PROGRESS   00%
Work started on: 14dec2002
Work ended on:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TERMINAL INTELIGENT PENTRU PRELUAREA SI TRANSMITEREA LA DISTANTA A UNOR PARAMETRI ELECTRICI DIN POSTURILE DE TRANSFORMARE

 

Justificarea temei: Dezvoltarea aplicatiilor cu microcontrolere dedicate sau de uz general a determinat patrunderea acestora si in domeniul energetic, petrolier, minier, etc. In sistemul energetic se utilizeaza posturi de transformare de medie tensiune pe joasa tensiune (MT/JT) pentru furnizarea energiei electrice la abonati (prezenta acestora poate fi remarcata in orice localitate). Starea echipamentelor dintr-un post de transformare constituie o informatie esentiala pentru companiile de electricitate. Marimile care se preiau dintr-un astfel de post sunt marimi numerice (pozitii de echipamente, semnalizari ale unor protectii, etc.) si analogice (tensiuni, curenti, temperaturi, etc.). Preluarea (culegerea) acestor marimi dar mai ales transmiterea lor la distanta constituie o problema nerezolvata pentru cele mai multe companii de electricitate din lume. Prin aceasta tema se propune studierea mai multor metode de preluare, prelucrare si transmitere la distanta a informatiilor dintr-un post de transformare.

 

Descriere: Se va proiecta si realiza practic un terminal in jurul unui microprocesor/microcontroler care sa preia - prin intermediul unor traductoare - semnale dintr-un post de transformare (marimi analogice si digitale). Transmisia datelor se va face la un punct central (RS232 sau RS485) prin fir pilot, radio sau chiar pe cablul de inalta/medie tensiune (se vor studia din punct de vedere teoretic toate variantele si se va alege cea mai buna solutie, in functie de posibilitati).

 

Posted: 20sep2002
Status: OPEN
Work started on:  
Work ended on:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TERMINAL INTELIGENT PENTRU AFISAREA OREI EXACTE FOLOSIND UN SERVER DE TIMP INTR-O RETEA LAN

 

Justificarea temei: Sistemele moderne de achizitie si prelucrare a datelor necesita utilizarea unor baze de timp sincronizate. O metoda de a sincroniza ceasurile mai multor sisteme consta in utilizarea protocolului NTP - Network Time Protocol pentru transmiterea informatiilor privind ora exacta. Prin tema de fata se propune studierea mai multor posibilitati de sincronizare a ceasului unui sistem cu microprocesor (DCF77, GPS, Internet, etc.), sistem care va constitui serverul de timp pentru o retea de calculatoare. Toate celelalte calculatoare prezente in retea isi vor putea sincroniza ceasul folosind o aplicatie client (disponibila freeware pe Internet sau chiar dezvoltata intr-un limbaj de nivel inalt). Ora exacta poate fi afisata si folosind un terminal inteligent realizat in jurul unui microcontroler care are implementat TCP/IP si un afisaj cu LED-uri.

 

Descriere: Se va proiecta si realiza un terminal in jurul unui microprocesor/microcontroler care, conectat intr-o retea LAN in care se afla un server de timp va prelua si afisa ora exacta. Conexiunea la retea se va face cu cablu UTP. Configurarea adresei IP a serverului se va face prin program si folosind o tastatura locala (fie pe RS232 fie printr-un alt sistem). Suplimentar se poate realiza si o interfata WEB care sa comunice cu o retea de astfel de terminale si care sa afiseze starea acestora si alte date de control.

 

Posted: 20sep2002
Status: OPEN
Work started on:
Work ended on:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SISTEM DE PROTECTIE INTEGRALA LA PERTURBATII pentru un PC

 

Justificarea temei: Un sistem de calcul (sistem cu microprocesor) nu isi are rostul decat daca schimba informatii cu alte echipamente (dispozitive). Comunicatia se poate realiza prin intermediul unor medii de transmisie care asigura separare galvanica (radio, optic, etc.) sau nu (placa de retea Ethernet, modem telefonic, modem CATV, etc.). Tehnologiile dezvoltate recent permit transmisii de date chiar pe cablul de alimentare de la retea. In cazul transmiterii prin medii care nu asigura separare galvanica, sistemul cu microprocesor este supus unor perturbatii care pot afecta transmisia, putand determina chiar defectarea unor componente. De aceea, protectia la perturbatii reprezinta o problema importanta atat pentru sistemele desktop cat mai ales pentru servere. Prin tema de fata se propune studierea realizarilor in domeniu pe plan national si international si gasirea uneia sau a mai multor solutii pentru reducerea acestor perturbatii.

 

Descriere: Se va proiecta si realiza practic un sistem care sa asigure protectia impotriva perturbatiilor la care poate fi supus un calculator personal astfel:

          - protectia pe linia de alimentare;

          - protectia conexiunii telefonice;

          - protectia conexiunii la reteaua Ethernet;

          - protectia conexiunii la reteaua CATV.

 

Posted: 07ian2003
Status: OPEN
Work started on:  
Work ended on:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MICROPROCESOR VIRTUAL 

 

Justificarea temei: Studierea diferitelor arhitecturi cu microprocesor necesita o multitudine de sisteme fizice in diferite configuratii hardware. O metoda mult mai eficienta de invatare o reprezita utilizarea unor simulatoare - asa-numitele microprocesoare virtuale (utilizate cu succes in cele mai mari universitati tehnice din lume). Prin tema de fata se propune realizarea unui microprocesor virtual care va fi utilizat in cadrul disciplinei "Sisteme cu microprocesoare".

 

Descriere: Se va realiza un pachet de programe in limbajul JAVA pentru simularea unui microprocesor. Programele trebuie sa ruleze pe orice masina care are instalat Java (JVM si J2SE). Simulatorul trebuie sa poata fi accesat prin intermediul unui server WEB si sa poata fi rulat ca o aplicatie independenta, de sine statatoare. Se va intocmi si o documentatie pentru utilizarea programului.

 

Posted: 20sep2002
Status: OPEN
Work started on:
Work ended on: